Periodieke afrekening obv een cvs bestand

De toepassing kan gebruikt worden voor een maandelijkde afrekening in een echtscheidingsprocedure of persoonlijke boekhouding Ze bestaat erin alle inkomsten/uitgaven van een welbepaalde periode te klasseren onder bepaalde groepen en deze te totaliseren na toepassing van een toegekende verdelingscoefficiënt. (total_output & pivot_output)

Op basis van twee input bestanden :

 • Een bestand BANKINFO met de uittrekselinformatie - import van één of meerdere csv-bestand(en) opgemaakt in PC-banking programma. (upload_csv1, upload_cs2)
 • Een RUBRIEKEN bestand dat een beschrijving geeft van de uitgave(n) of inkomst(en) op basis van twee labels waarop deze kunnen worden geklasseerd.
 • Voorbeeld - willekeurige bepaling van rubrieken in een echtscheiding
 • De opsteller maakt een afrekening voor de kosten van de andere ouder mits toepassing van prorata van zijn aandeel in de kosten.

 • RUBRIEK1 = algemene indeling van de kosten:
  • OK =onderhoudskost
   BK = bijzondere kost
   HKZ = huisvestigingskost (Zellik)
   HKG = huisvestigingskost (Gent) - studerenden kinderen
   BK-CASH = kosten die ten laste zijn doch die niet via bankkaart betaald zijn
   TERUGGAVE = teruggave kost mits bewijs
   GRE = kosten die niet aangerekend worden en voor de opsteller zijn (initialen)
 • RUBRIEK2 = gedetailleerdere indeling van de kosten
 •  

Kunnen we een outputbestand MAANDAFREKENING opstellen mits

 • bepaling van de periode van de te verwerken inkomsten/uitgaven (new_output)
 • klasseren van de inkomsten/uitgaven via toekenning van de vastgelegde rubrieken (modif_output)

De toepassing bevat ook een aantal bijkomende opties die niet noodzakelijk tot de procedure horen :

Log in om alle schermen te kunnen gebruiken (contacteer ons voor het wachtwoord)

de menu opties in het rood zijn beveiligd